VĚDRO
Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji

Operační program:Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2:Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.3:Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo:CZ.1.07/2.3.00/35.0002
Příjemce podpory:Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Partneři: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poskytovatel dotace (Řídící orgán OP VpK):Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zahájení projektu:1. 7. 2012
Ukončení projektu:30. 6. 2014

Popis projektu

Cílem projektu je popularizační formou zvýšit celospolečenské povědomí o výzkumné práci v moderních biologických oborech s důrazem na konkrétní zaměření příjemce podpory a partnerů projektu a motivovat studenty pro přírodovědná studia. Aktivity jsou zaměřeny na popularizaci formou výstav vědecké fotografie, na prezentaci vybraných VaV projektů na vzdělávacích veletrzích, na zpřístupnění vědeckých pracovišť ve Dnech otevřených dveří a na aktivní účast studentů při Dnech otevřených laboratoří. Studenty, odbornou veřejnost a učitele ZŠ a SŠ také oslovíme systematickými popularizačními přednáškami. K dalším významným aktivitám patří zajištění studentské odborné činnosti (SOČ), vedení POMVĚD a organizace specializovaných odborných kurzů a studentských praxí. Velmi atraktivním způsobem podchytí zájem žáků a studentů o přírodovědné obory přírodovědný kroužek. Mezi důležité formy popularizace řadíme interaktivní webové stránky a přípravu vzdělávacích filmů pro SŠ a VŠ.

Aktuálně

Fotovýstava Fototoulky českou přírodou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji