EKOTECH
Multidisciplinární výchova odborníků pro využití biotechnologií v ekologických oborech

Operační program:Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2:Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.3:Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Žadatel:Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Partneři: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Poskytovatel dotace (Řídící orgán OP VpK):Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zahájení projektu:1. 7. 2009
Ukončení projektu:30. 6. 2012

Popis projektu

Moderní doba klade stále větší požadavky na využití biotechnologií, které se rychle rozvíjejí. Česká republika dohání zpoždění v této oblasti. Cílem projektu je výchova pracovníků, kteří budou schopni vyvíjet, hodnotit rizika a zavádět nové biotechnologie do výzkumu i praxe v odvětvích se vztahem k ekologii (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochrana přírody atd.). Cílovou skupinou jsou studenti, mladí výzkumníci a vysokoškolští učitelé. Pro ně budou jako ucelený třísemestrální kurz organizovány semináře a praktická cvičení zaměřená na relevantní moderní metody. Absolventi kurzu přispějí ke konkurenceschopnosti ČR a v širším kontextu celé EU v odvětvích, která mají bezprostřední význam pro realizaci koncepce trvale udržitelného rozvoje.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji