CEKOPOT
Centrum pro ekologický potenciál rybích obsádek nádrží a jezer

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků v Biologickém centru AV ČR, v. v. i. z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

Operační program:Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Výzva:20 Žádost o finanční podporu z OP VK – IPo – Oblast podpory 2.3
Registrační číslo:CZ.1.07/2.3.00/20.0204
Příjemce podpory:Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Zahájení projektu:1. 6. 2012
Ukončení projektu:31. 5. 2015

Více informací na www.fishecu.cz

Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes

Development of human potential in the region of research and innovation, mainly through the postdoctoral studies and specialized training of scientists in the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences with the aid of European Social Fund and national budget

More information on www.fishecu.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci programu OPVK a státním rozpočtem ČR.

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji