Výběrové řízení na pozici “Experienced Researcher in Insect Bioinformatics and Molecular Physiology”

Výběrové řízení na pozici “Experienced Researcher in RNA Biology of Protozoan Parasites”

Výběrové řízení na pozici Vedoucí projektového oddělení

Výběrové řízení na pozici Manažer komercializace pro oddělení transferu technologií

Rod Limnohabitans – klíčová skupina sladkovodních bakterií jako model pro testování vlivu bakteriální kořisti na formování společenstev heterotrofních bičíkovců

Popílková odkaliště: Překvapivá šance pro přežití vymírajícího hmyzu

Tři miliony Eur na vakcíny proti klíšťatům

------ Výzva k podání nabídek: Dodávka cartridgí a tonerů pro vybrané projekty OP VK a OP VaVpI a pro THS BC AV ČR, v. v. i.

Výzkum reprodukční biologie okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nádržích a nově vytvořených jezerech

Prémie Otto Wichterleho 2013

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dodávka kancelářských potřeb

Recombinant anti-tick vaccine for cattle: verification of efficacy in pen-trials

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zařízení pro odchov ryb

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu: "Analýza zkušeností a ustanovení KTT BC"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Monitoring moru včelího plodu"

Produkce potravního druhu Dorosoma petenense v tropických nádržích

Výsledek VR Návrh webových stránek BC AV ČR

Dravé ryby a biomanipulace vodních nádrží (HBÚ)

Patterns of Limnohabitans Microdiversity across a Large Set of Freshwater Habitats as Revealed by Reverse Line Blot Hybridization (IHB)

Zrušení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Návrh webových stránek BC AV ČR, v. v. i.“

Výstava Paraziti - surrealistický svět tvarů

Parazité nacházejí nečekané způsoby adaptace

Oznámení o zrušení veřejné zakázky Dodávka materiálu pro ověření konkrétních vynálezů v rámci projektu JCTT

Jak se rostliny brání nadměrnému ozáření? (ÚMBR)

Parazitické chromozómy rostlin (ÚMBR)

Rostlinné centromery - jak se vyvíjejí a vznikají? (ÚMBR)

Nová metoda sledování DNA uvnitř buněk (ÚMBR, PARU)

Výsledky projektu MOBITAG stručně na webu EU

Výzva k podání nabídek - Dodávka materiálu pro ověření konkrétních vynálezů v rámci projektu JCTT

Oznámení o zrušení veřejné zakázky - dodávka výpočetní techniky 2012

Výsledek veřejné zakázky „Market analysis focused on finding potential business partners“

Výsledek výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku „Odborná asistence při dopracovávání vynálezů v KTT BC v rámci projektu JCTT“

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji